ARCHIDOME HOLLAND BV

is opgericht in 2002 door architect Erik Franke om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan

KWALITEIT IN DE GEBOUWDE OMGEVING

· Maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij milieubelasting gedurende ontwerp, de bouw en de exploitatie van een bouwproduct wordt onderkend, verhoogt het aanzien en de kwaliteit van de ruimtelijke ordening.

· Interdisciplinair onderzoek naar en stimulering van technologische ontwikkelingen dragen bij aan een toekomstgerichte, hoogwaardige bouwproductie.

· Door zelf een van de risicodragende partijen in het realisatieproces te zijn en door zelf de juiste balans te vinden tussen de te stellen eisen aan een bouwproduct en de hoogte van de investeringen om dat te realiseren, heeft de architect meer invloed op de uiteindelijke kwaliteit van het product, waardoor dit het gangbare kan ontstijgen.


ARCHIDOME HOLLAND BV

staat voor:

· Kleinschalige ontwikkeling voor de particuliere en publieke sector.
· Fundamentele, toekomstgerichte verbetering van de gebouwde omgeving.
· Onderzoek en vergroting kennis, innovatie en stimulering van de markt.
· Realisatie betaalbare woningen met hoog comfort en lage milieulast.